“Tự soi, tự sửa” để nâng cao sức mạnh của Đảng

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh thường xuyên, nghiêm túc “tự soi, tự sửa” nhằm ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, xây dựng đảng bộ vững mạnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát khu vực xây dựng
Cụm công nghiệp huyện Lâm Bình.     

Tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 8-2022, chi bộ thôn Kế Tân, xã Thiện Kế (Sơn Dương) một trong những nội dung được chi bộ tập trung thảo luận và thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm đó là công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy được quan tâm nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số đảng viên còn thường xuyên vắng mặt tại các kỳ sinh hoạt định kỳ hoặc đến muộn. Ngoài ra,  công tác vệ sinh môi trường ở thôn còn chưa hiệu quả; tình trạng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được thu gom, để đúng nơi quy định. Trên cơ sở đó, Chi ủy yêu cầu các đảng viên nhận trách nhiệm để chấn chỉnh, nghiêm túc kiểm điểm đối với từng đảng viên.

Bí thư Chi bộ thôn Kế Tân Đặng Hữu Thắng chia sẻ: tự phê bình và phê bình đã trở thành việc làm thường xuyên ở chi bộ. Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, mọi nhiệm vụ mà chi bộ đề ra tháng trước đều được bàn bạc, trao đổi. Từ đó, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra tồn tại hạn chế của tập thể và cá nhân mỗi đảng viên. Đảng viên nào bản thân và gia đình chưa gương mẫu được nhắc nhở và khắc phục kịp thời. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết trong chi bộ và toàn thôn được nhân lên. Mọi chủ trương, chính sách triển khai đều được nhân dân đồng thuận.

Bí thư Đảng ủy xã Thiện Kế Trương Viết Hùng cho biết: Đảng ủy đã tích cực tuyên truyền cho đội ngũ đảng viên hiểu tự phê bình và phê bình là để học cái hay, tránh cái dở, chứ không phải để nói xấu nhau, tìm ra điểm yếu của nhau chê bai. Tự phê bình và phê bình là để tính dân chủ trong Đảng tốt hơn, kỷ luật cao hơn, cán bộ, đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn. Do đó, hiện nay công tác “tự soi, tự sửa” được các chi bộ thực hiện nền nếp, hiệu quả.
Ngay sau khi các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về công tác xây dựng Đảng của Trung ương, Tỉnh ủy ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối Các cơ quan và doanh nghiệp đã tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt sâu rộng và xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện đúng theo quy định. Đặc biệt, để nhận diện được những biểu hiện suy thoái, thời gian qua, Đảng bộ Khối đã triển khai Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” tới 38/38 chi bộ cơ sở; 183/183 chi bộ trực thuộc, 30/30 đảng ủy cơ sở thuộc loại hình cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tự soi vào các biểu hiện để tự đánh giá mình. Từ đó có những giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế. Kết quả sửa chữa, khắc phục sau “tự soi, tự sửa” của tổ chức đảng, đảng viên được gắn với kiểm điểm, đánh giá cuối năm.

Bí thư Huyện ủy Chiêm Hóa Ma Phúc Hà dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Ngầu 1, xã Hùng Mỹ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hang Hoàng Quang Tuyên cho biết, Đảng bộ huyện đã triển khai sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ huyện. Theo đó, trong sinh hoạt, từng đảng viên tự soi mình gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, xem bản thân hoàn thành chức trách, nhiệm vụ đến mức độ nào, còn hạn chế hay vướng mắc gì. Trên cơ sở từng người tự nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, tập thể chi bộ sẽ đóng góp ý kiến cho mỗi cá nhân. Qua đó, nhằm phát huy tính tiền phong gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đồng chí ủy viên. Khắc phục những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Đồng thời, kịp thời phát hiện giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm, góp phần giải quyết những bức xúc, hạn chế, yếu kém trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo. 

Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 5, phường Ỷ La (thành phố Tuyên Quang) chia sẻ: thông qua kiểm điểm với tinh thần “tự soi, tự sửa” nhiều hạn chế tồn tại của chi bộ đã được chỉ ra như, việc học tập nghị quyết của một số đảng viên chưa tốt; tinh thần đấu tranh đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết cho chi bộ của đảng viên trẻ chưa cao... Các đảng viên có các tồn tại, hạn chế thông qua “tự soi, tự sửa” đã đề ra các giải pháp khắc phục. Đến nay chi bộ đã khắc phục và nâng cao ý thức trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng của cán bộ, đảng viên; tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp của đảng bộ và sinh hoạt chi bộ sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm hơn. 

Đảng viên Hà Đông Xanh, 55 năm tuổi Đảng, xã Phú Lương (Sơn Dương) bày tỏ: mỗi đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ cần “tự soi” một cách tự giác, trung thực, thẳng thắn; tránh chung chung trong việc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của đồng chí mình; chỉ ra những điều chưa rõ, chưa cụ thể trong giải pháp, lộ trình sửa chữa, khắc phục.

Thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW  của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao nhận thức, hành động, phát huy tốt vai trò nêu gương và nhận diện rõ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để phòng, tránh có hiệu quả.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Kết luận 21, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc nghiêm túc “tự soi, tự sửa” đang góp phần xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục