Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn

Ngày 3/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên về đánh giá tiến độ thực hiện Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025″.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về giá trị di sản địa chất và lợi ích Công viên địa chất mang lại.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các công việc theo đề án; rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao; phối hợp với UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh việc bảo vệ, phát huy giá trị các di sản địa chất, cũng như các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và bảo đảm vệ sinh môi trường trong vùng Công viên địa chất.

Ông Dương Xuân Huyên yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công viên địa chất toàn cầu tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Tài chính rà soát, tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến tiến độ thực hiện đề án cũng như phân bổ kinh phí nhằm hoàn thành mục tiêu trình hồ sơ lên UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn theo tiến độ đã đề ra.

Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025″ gồm 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, dù mới thành lập và đi vào hoạt động nhưng Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đến nay, 7/12 nhiệm vụ trọng tâm của đề án đã và đang được tập trung triển khai, đạt khoảng 60% kế hoạch; đã thực hiện 75/101 tiêu chí trong hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn.

Một số nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ do công tác thẩm định kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản” bị chậm, dẫn đến chưa thể triển khai các nhiệm vụ khác.

Dự kiến, khi công tác đấu thầu được tiến hành xong trong tháng 10/2022, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện điều tra, khảo sát, hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO; một số nội dung dài hạn khác sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn như: tổ chức bộ máy, kinh phí hoạt động, phương tiện; phối hợp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu…

Theo Báo Nhandan

Tin cùng chuyên mục