Độc đáo lễ hội Phài Lừa ở Lạng Sơn

Ngày 22/5, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) tổ chức lễ hội Phài Lừa tại bến đò sông Văn Mịch, xã Hồng Phong. Lễ hội được tổ chức đúng ngày mùng 4/4 âm lịch ...

Không gian sáng tạo thay đổi để thích nghi

Bên cạnh những thay đổi của điều kiện, hoàn cảnh và các giai đoạn phát triển với nhiều yếu tố mới, các không gian sáng tạo ở Hà Nội đang có những ...

Tin xem nhiều