Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở thành phố mang tên Bác ngày càng lan tỏa, mở rộng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây là nét riêng đặc sắc của ...

Trân trọng với văn hóa dân gian

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa tổ chức trao các quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ghi danh Mo Mường, nghề dệt lụa Vạn Phúc, ...

Tin xem nhiều