Tiếng việt | English

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào

TQĐT - Ngày 6-4, các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đi khảo sát và cho ý kiến về Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành chức năng; lãnh đạo thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn.
Video không hợp lệ