Tiếng việt | English

Chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" tại Chiêm Hóa

Video không hợp lệ