Tiếng việt | English

Công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

- Ngày 14-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Video không hợp lệ