Tiếng việt | English

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn tiếp xúc cử tri xã An Tường

Video không hợp lệ