Tiếng việt | English

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Tuyên Quang online

- Nhân dịp kết thúc năm 2019, chào Xuân mới năm 2020, Báo Tuyên Quang online đã phỏng vấn đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, một số giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Video không hợp lệ