Tiếng việt | English

Hồng Thái phát triển cây lê thành sản phẩm du lịch

TQĐT - Cây lê từ lâu đã trở thành loại cây đặc sản của người dân xã Hồng Thái, huyện Na Hang. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, loại cây trồng này chưa thực sự trở thành cây hàng hóa, cho thu nhập cao. Hiện nay, huyện Na Hang đã có đề án phát triển cây lê trở thành cây trồng hàng hóa, vừa là sản phẩm để thu hút khách du lịch đến với Na Hang.
Video không hợp lệ