Tiếng việt | English

Phó Giám đốc Sở Y tế La Đăng Tái trả lời phỏng vấn về thực hiện công tác cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung

Video không hợp lệ