Tiếng việt | English

Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối kinh tế

- Ngày 6-7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban Khối kinh tế quý II-2020.
Video không hợp lệ