Tiếng việt | English

Kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng - Khơi dậy sức mạnh trong dân

TQĐT - Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đang tích cực triển khai bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiệm cận với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là một trong những nội dung thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
Video không hợp lệ

Video khác