Tiếng việt | English

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39

TQĐT - Ngày 29-10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa X, Kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện chiến lược cán bộ đến năm 2020. Dự buổi làm việc có đồng chí Hà Ban, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 
Video không hợp lệ

Video khác