Chú trọng công tác tuyên truyền về CCHC

- Trong năm 2020, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai quyết liệt và thu được nhiều kết quả tích cực. Đây cũng là một trong các nội dung được các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định là bước đột phá trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với nội dung chương trình tổng thể công tác CCHC năm 2020 của tỉnh.

Để tạo sức lan tỏa, có chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác CCHC, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2019 về tuyên truyền công tác CCHC đến năm 2020 và Văn bản số 3464/UBND-NC ngày 4/11/2020 về đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC.


Cán bộ Bộ phận “Một cửa” thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) hướng dẫn người dân cách tra cứu thông tin
và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống một cửa điện tử tích hợp các dịch vụ hành chính công
trực tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng đến công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức, cách làm mới hiệu quả đưa công tác CCHC lên một tầm cao mới. Các nội dung CCHC được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương. Hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, tạo sự hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp và nhân dân như kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn...

Việc tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, bản tin của các sở, ban, ngành, địa phương được chú trọng. Hầu hết các sở, ban, ngành, địa phương đều có mục CCHC trên trang điện tử của mình. Các trang đều tích hợp phần mềm đăng ký hồ sơ TTHC trực tuyến, công khai đầy đủ các TTHC có liên quan. Bên cạnh đó, các trang cũng đăng tải nhiều tin bài, văn bản mới về công tác CCHC. Tiêu biểu như: Sở Nội vụ đã đăng 20 tin, bài có nội dung về công tác cải cách hành chính, thông tin tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử http://sonoivu.tuyenquang.gov.vn; tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn Bộ tiêu chí và chấm điểm trên phần mềm xác định chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố.

Các cơ quan báo chí, truyền thông cũng mở các chuyên trang, chuyên mục tích cực tuyên truyền phản ánh về công tác CCHC. Đây là những kênh tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa thông tin kịp thời, chính xác về công tác CCHC đến đông đảo đội ngũ CBCC, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh. Báo Tuyên Quang duy trì tuyên truyền mỗi tuần 1 chuyên trang về CCHC. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì phát sóng chuyên đề Cải cách hành chính định kỳ phát sóng 1 số/tháng; mục CCHC 4 số/tháng... Công tác tuyên truyền về CCHC ở các địa phương cũng đã được thực hiện bằng nhiều giải pháp đem lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như: UBND huyện Lâm Bình thực hiện niêm yết các TTHC phát sinh thường xuyên tại các nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn huyện. Nhiều địa phương đã thành lập nhóm trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook để tuyên truyền phổ biến các văn bản mới, hướng dẫn thực hiện các TTHC phổ biến cho người dân. Đồng chí Phùng Quang Tài, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) cho biết, thị trấn được huyện lựa chọn là đơn vị thí điểm thực hiện hệ thống một cửa điện tử tích hợp các dịch vụ hành chính công trực tuyến. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì công tác tuyên truyền cho người dân sử dụng các dịch vụ công do thị trấn cung cấp là yếu tố quan trọng. Do vậy, lãnh đạo xã phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức: Tuyên truyền trực tiếp, khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ sẽ giới thiệu và hướng dẫn nguời dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền thông qua mạng xã hội.

Có thể thấy rằng, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, có hiệu quả về những nội dung CCHC, về sự nỗ lực của các cơ quan hành chính trong hoạt động công vụ nhằm từng bước đem lại sự hài lòng cho người dân, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục