Để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Một cửa” cấp xã

TQĐT - Thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ - TTg ngày 22-6-2007, Quyết định số 09/2015/QĐ - TTg ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 04/QĐ - UBND ngày 11-1-2008 của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong cơ quan hành chính nhà nước, tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh  đã bố trí bộ phận “Một cửa”. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít các xã bố trí đủ công chức ở 7 chức danh làm việc tại bộ phận này.

Công chức tại bộ phận “Một cửa” xã Tuân Lộ (Sơn Dương) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Theo ông Nguyễn Danh Đoan, Chủ tịch UBND xã Tuân Lộ (Sơn Dương), bộ phận “Một cửa” của xã có 5 cán bộ trực làm việc thường xuyên, trong đó có 2 công chức tư pháp - hộ tịch, 2 công chức địa chính - xây dựng, 1 công chức văn phòng - thống kê.

Do diện tích của phòng làm việc chật hẹp nên UBND xã phải bố trí 2 công chức văn hóa - xã hội làm việc tại một phòng riêng, khá xa so với bộ phận “Một cửa”. Việc bố trí này khiến cho việc giải quyết công việc của công chức không được tập trung. Thậm chí người dân phải đi “hai cửa” khi cần giải quyết công việc liên quan.

Chị Nguyễn Thị Thanh, công chức văn hóa - xã hội xã Tuân Lộ cho biết: “Một số thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết đòi hỏi sự phối hợp của công chức tư pháp. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, tôi phải gặp lãnh đạo UBND xin chữ ký rồi xuống bộ phận “Một cửa” để công chức tư pháp - hộ tịch đóng dấu, xác minh. Nếu như được bố trí ngồi cùng với các công chức khác, tôi nghĩ một số thủ tục hành chính sẽ thuận tiện hơn cho người dân”. 

Bộ phận “Một cửa” xã Chân Sơn (Yên Sơn) có 5 công chức trực làm việc, gồm 1 công chức văn phòng - thống kê, 3 công chức địa chính - xây dựng và 1 công chức tư pháp - hộ tịch. Riêng 2 công chức văn hóa - xã hội được bố trí làm việc tại điểm tư vấn cộng đồng bảo vệ trẻ em của xã.

Bà Lý Thị Minh, công chức văn hóa - xã hội xã chia sẻ, bà được phân công phụ trách giải quyết các thủ tục về chế độ, chính sách cho người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội... Nhiều thủ tục sau khi tiếp nhận, bà Minh phải sang bộ phận “Một cửa” để xin xác nhận. Nhiều khi sang lại không gặp được công chức, do đó người dân lại phải mất thời gian chờ đợi.

Hầu hết các xã không bố trí đủ các chức danh theo quy định tại bộ phận một cửa đều có lý do chung là cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu làm việc. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên, vẫn có một số nơi bộ phận một cửa được bố trí đủ công chức ở các chức danh cần thiết theo quy định.

Bộ phận một cửa xã An Tường (TP Tuyên Quang) là số ít xã bố trí được các chức danh văn phòng - thống kê, tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng, văn hóa - xã hội theo quy định. Ngay từ khi thành lập bộ phận này, UBND xã An Tường đã bố trí đủ các chức danh cần thiết theo quy định để giải quyết công việc. Xã có 4 công chức địa chính - xây dựng, không đủ diện tích làm việc nhưng UBND xã vẫn bố trí 1 công chức địa chính - xây dựng trực tiếp nhận và trả kết quả về đất đai cho công dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, nếu tại bộ phận “Một cửa” cấp xã bố trí đủ các chức danh cần thiết theo quy định thì việc giải quyết thủ tục hành chính của công dân sẽ tập trung về một mối. Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết, các công chức sẽ kiểm soát “chéo” lẫn nhau, kịp thời đóng góp ý kiến cho nhau, hạn chế được tình trạng gây phiền hà cho người dân.

Bài, ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục