Tiếng việt | English

Điểm sáng Lâm Bình

- Năm 2018, huyện Lâm Bình là địa phương dẫn đầu trong bảng đánh giá xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thành phố của tỉnh. Sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng các giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực là “chìa khóa” giúp Lâm Bình thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Cán bộ công chức xã Lăng Can (Lâm Bình) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết, để thực hiện hiệu quả việc cải cách hành chính trước tiên phải nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu lãnh đạo trong công tác cải cách hành chính. Song song với đó, chú trọng đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng được các yêu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn mới và phải thực hiện nghiêm việc đánh giá phân loại cán bộ công chức, đảm bảo công bằng, công tâm, khách quan không chạy theo thành tích. 

Tại Lâm Bình, cơ chế “một cửa” và “một cửa” liên thông được thực hiện đã phát huy hiệu quả nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ tồn đọng; tạo sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, thuận lợi. Bên cạnh đó, đã tác động đến tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Trong năm 2018, tại bộ phận một cửa cấp huyện tiếp nhận 104 thủ tục hành chính thuộc diện giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 1.100 thủ tục thuộc các lĩnh vực hành chính tư pháp, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực đăng ký kinh doanh. Tại bộ phận một cửa cấp xã tổng số thủ tục giải quyết theo thẩm quyền là 122 thủ tục, đã tiếp nhận và giải quyết 4.752 thủ tục hồ sơ thuộc các lĩnh vực, giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được 299 thủ tục, hồ sơ của người dân và doanh nghiệp. Việc giải quyết các thủ tục đảm bảo nhanh, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định. Bà Ma Thị Thắm, xã Phúc Yên cho biết, bà rất hài lòng với thái độ và tác phong làm việc của cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Các cán bộ đã hướng dẫn bà cách làm các thủ tục tận tình, chu đáo giúp tôi có thể tiết kiệm được thời gian.

Để thực hiện có hiệu quả việc cải cách thủ tục hành chính, năm 2018, huyện Lâm Bình đã triển khai nhiều sáng kiến và giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính. UBND huyện đã lập đường dây nóng với số điện thoại 02076.511.313 để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính, an ninh trật tự, khó khăn vướng mắc trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Huyện cũng đã lắp đặt hệ thống camera  an ninh tại các xã để quản lý trụ sở và bộ phận 1 cửa. Đặc biệt, huyện đã xây dựng và triển khai hệ thống Hội nghị trực tuyến giữa cấp huyện và các xã. Đây là cách làm sáng tạo, bước đột phá lớn của huyện Lâm Bình trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Từ khi hệ thống này được vận hành đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, nâng cao hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, UBND huyện Lâm Bình còn duy trì hiệu quả nhóm zalo “Trung tâm điều hành UBND huyện Lâm Bình” của lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã. Nhóm zalo lãnh đạo UBND huyện với các doanh nghiệp, HTX và nhóm zalo của lãnh đạo UBND huyện với đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác cải cách thủ tục hành chính. Ứng dụng này đã giúp việc nắm bắt tình hình, chỉ đạo, điều hành, giám sát việc giải quyết được hiệu quả, kịp thời. Nhờ đó, trên 90% thủ tục hành chính đã được huyện Lâm Bình giải quyết đảm bảo đúng và trước thời hạn. Tại các xã không còn tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp.

Năm 2019, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, huyện Lâm Bình triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính như phát phiếu điều tra lấy ý kiến đánh giá về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Huyện cũng đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn… Từ đó, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục