Tiếng việt | English

Đơn vị đi đầu trong cải cách hành chính

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Năm 2017, Sở Tư pháp đã có nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính (CCHC), nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Qua đó đã tạo hiệu quả tích cực cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan, cán bộ, công chức với cá nhân, doanh nghiệp.


Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết công việc thông qua mạng Internet.

Sở Tư pháp đã tham mưu với tỉnh và phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành. Theo đó, Sở đã ban hành danh mục hành chính thực hiện ở bộ phận “Một cửa”; đồng thời, công bố danh mục các thủ tục được đưa vào dịch vụ công trực tuyến; ban hành kế hoạch CCHC trong nội bộ với mọi hoạt động hành chính được chuẩn hóa thành công thức áp dụng trong toàn ngành. 

Nổi bật trong công tác CCHC là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan,  ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc, triển khai hệ thống “một cửa” điện tử tại cơ quan sở, triển khai và sử dụng có hiệu quả phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Công tác quản lý mạng nội bộ tại cơ quan sở bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố. Từ đầu năm đến nay, Sở đã xử lý 5.430 văn bản đến, 6.210 văn bản đi trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; trao đổi 100% văn bản điện tử với các cơ quan hành chính nhà nước (trừ văn bản, tài liệu mật) với trên 20.000 lượt công chức, viên chức, người lao động truy cập.

Năm qua, Sở đã đưa vào sử dụng Hệ thống “một cửa” điện tử, xây dựng và cung cấp 148 dịch vụ công trực tuyến, đạt 100%, cập nhật 148 thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp trên website của sở. Sở đã cung cấp 60 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 35 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Hệ thống “một cửa” điện tử; ký kết Quy chế phối hợp với Bưu điện tỉnh về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; cắt giảm tối thiểu 33%, tối đa là 83,3% thời gian giải quyết so với quy định các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở.

Sở đã tiếp nhận 2.307 hồ sơ, đã giải quyết 2.261 thủ tục hành chính, trong đó trước hạn và đúng hạn 2.243 hồ sơ, chiếm 99,2%, gồm: 2.083 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 92,13%; 160 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm 7,07%); 18 hồ sơ giải quyết quá hạn. Trong đó có trên 80% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua môi trường mạng. 

Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, Ban Giám đốc đã xác định việc CCHC là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành. Trong lộ trình chung về CCHC, sự cần thiết và vấn đề đặt ra là cần cải tiến phương pháp làm việc; duy trì việc lập lịch công tác hàng ngày của lãnh đạo sở và các phòng, qua hệ thống lập lịch điện tử bảo đảm khoa học, công khai, tiết kiệm thời gian và có hiệu quả cao trong điều hành công việc. Nhờ vậy, thời gian qua, CCHC trong ngành đã mang lại hiệu quả khá rõ nét, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý, quản lý công việc. Qua đó, giải quyết công việc thuận lợi và tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân đến giao dịch... Kết quả chấm điểm chỉ số CCHC, năm 2016, Sở Tư pháp đứng thứ 1/19 sở, ban, ngành của tỉnh.

Thời gian tới, để thực hiện việc CCHC có hiệu quả hơn nữa, ngành tiếp tục xây dựng và triển khai các quy trình hành chính theo cơ chế “một cửa” điện tử. Đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý từ Sở đến Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thông qua hệ thống thông tin của ngành và mạng Internet; chú trọng việc áp dụng, đưa tin học, giảm tối đa thời gian chờ đợi của người dân khi đến làm việc.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục