Tiếng việt | English

Hướng tới nền hành chính kiến tạo, phục vụ

TQĐT - Công cuộc cải cách hành chính (CCHC), trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh ta trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ. đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục thực hiện một cách nghiêm túc.

Cán bộ Bưu điện TP Tuyên Quang hướng dẫn người dân đăng ký hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Những kết quả đạt được

Cải cách hành chính được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm. Từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, công tác CCHC đã được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc. Nhìn vào bức tranh tổng thể về công cuộc CCHC của tỉnh ta sau 2 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy gam màu tươi sáng, công tác CCHC đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức ở hầu hết các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC được nâng cao. Bằng chứng là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã được cải thiện, năm 2015 đứng ở vị trí 48/63 tỉnh thành, năm 2017 tăng lên 8 bậc, đứng ở vị trí thứ 39/63 tỉnh thành.

Chỉ số CCHC có sự chuyển biến rõ nét, năm 2015 tỉnh ta đứng ở vị trí 49/63 tỉnh thành thì đến năm 2017 tỉnh ta tăng 30 bậc đứng ở thứ hạng thứ 22/63 tỉnh thành. Tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và vận hành chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai áp dụng hệ thống một cửa điện tử; triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

Thực trạng cần lưu ý

Theo kết quả đánh giá chỉ số CCHC của Bộ Nội vụ đối với tỉnh ta, trên 8 tiêu chí đánh giá thì có 4 tiêu chí tăng điểm, 4 tiêu chí giảm điểm. Trong đó tiêu chí giảm điểm mạnh nhất lại nằm ở chỉ số cải cách TTHC. Khi nói đến CCHC thì chúng ta nghĩ ngay đến cải cách TTHC, đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất trong CCHC. Các tiêu chí khác giảm điểm cũng đáng quan tâm như: Xây dựng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hành chính; công tác chỉ đạo điều hành.

Qua khảo sát 480 người dân, người đại diện giao dịch tại 6 sở, 6 huyện, 18 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cho thấy mức độ hài lòng của người dân, tổ chức của tỉnh đạt 74,64%, điểm đánh giá đạt 11,2/12 điểm. Những người được khảo sát mong muốn các cơ quan cần gửi thư xin lỗi khi trễ hẹn giải quyết TTHC, mở rộng hình thức thông tin để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ hành chính công, tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. 

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, những phản ánh của người dân liên quan đến vướng mắc trong giải quyết TTHC còn nhiều, đặc biệt là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Chị Hoàng Thị Thanh, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) cần sửa đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trước đây cấp cho “hộ” không đúng với quy định hiện hành và làm một số thủ tục liên quan khác. Chị tới phường Hưng Thành để chứng thực chứng từ, cán bộ phường nói rằng Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường đi vắng, muốn lấy ngay không được, vì vậy chị đã đến phường Phan Thiết làm thủ tục. Chị Thanh cho biết, việc chứng thực ở phường Phan Thiết rất nhanh, có bàn lãnh đạo chờ ký.

Chị kiến nghị nên phân công công việc để lãnh đạo chờ dân chứ không nên bắt dân chờ. Sau khi chứng thực xong, chị Thanh lại đến Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang để hoàn thiện các thủ tục hành chính, cán bộ đưa giấy hẹn đúng quy định là 15 ngày. Tuy nhiên, vì cần thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền ngân hàng gấp nên chị phải nhờ nhiều người để giải quyết nhanh. Qua các cửa, sau hơn 2 tiếng đồng hồ, chị Thanh nhận được kết quả. Việc giải quyết công việc xong trong 2 giờ nhưng hẹn 15 ngày, rõ ràng là có mức độ chênh lệch quá lớn, cần tiếp tục cắt giảm thời gian thực hiện đối với một thủ tục hành chính.

Tăng cường kỷ cương hành chính

Tại cuộc họp chuyên đề về công tác CCHC của UBND tỉnh tháng 5-2018, đại biểu cũng đã thẳng thắn cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa đáp ứng yêu câu xây dựng nền hành chính kiến tạo, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính phục vụ người dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách TTHC còn chậm, chưa tạo ra được đột phá lớn, một số cơ quan, đơn vị còn thiếu minh bạch trong việc niêm yết công khai TTHC, kết quả giải quyết TTHC có nhiều việc còn chậm. Việc phối hợp giải quyết liên thông giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, tỷ lệ  hồ sơ TTHC được tiếp nhận xử lý mức độ 3, 4 và qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Qua phân tích, các đại biểu cũng cho rằng, nguyên nhân chính do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, năng lực của bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28-5-2018, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực làm nhiệm vụ tham mưu công tác CCHC; cần rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, không để xảy ra tình trạng trễ hẹn, phấn đấu đạt mức độ hài lòng của người dân lên 80%. 

   Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục