Tiếng việt | English

Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

TQOL- So với nhiều địa phương khác trong cả nước, Tuyên Quang không phải là tỉnh có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư. Nhưng Tuyên Quang đang nỗ lực cải thiện môi trường thu hút đầu tư bằng sự thông thoáng về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư. Đây chính là giải pháp quan trọng để Tuyên Quang nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư
giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Tuyên Quang hiện có 42/42 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 theo quy định. 100% các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các cơ quan, đơn vị rút ngắn từ 30 - 60% thời gian thẩm định giá, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, quy trình đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. Hiện tỉnh có 2 Trung tâm Hành chính công, 4 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. 

Tỉnh cũng đã hoàn thành khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia; đưa hệ thống dịch vụ hành chính công một cửa điện tử của tỉnh (http://dichvucong.tuyenquan.gov.vn) vào hoạt động. Tỷ lệ TTHC đã được cập nhật, đăng tải trên hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử của tỉnh đạt 100%. Một số cơ quan trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như: Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Tư pháp; Sở Tài chính,… để phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trong hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, năm 2014 tỉnh bắt đầu tổ chức Chương trình Cà phê doanh nhân. Đến nay, đã tổ chức 13 kỳ với nhiều chủ đề liên quan đến các lĩnh vực mà doanh nghiệp quan tâm. Tỉnh đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp một năm ít nhất 2 lần thông qua hình thức hội nghị đối thoại và Chương trình Cà phê doanh nhân để trao đổi về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư, giải quyết tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và giải pháp cải thiện các chỉ số PCI. 

Các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh đã có nhiều đổi mới theo hướng mời gọi trực tiếp các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, thương hiệu trong và ngoài nước tập trung vào một số dự án trọng tâm, trọng điểm thuộc các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh như: Du lịch, nông nghiệp, công nghiệp,... để làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện tỉnh có tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 263 dự án với tổng số vốn trên 37.048 tỷ đồng. Có 8 dự án đầu tư của 6 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, Samoa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, đã và đang triển khai hoạt động với tổng vốn đăng ký 184,4 triệu USD. Các dự án FDI triển khai trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm cho 5.535 lao động.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cho biết, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ghi nhận những cách làm của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp trong thời gian qua. Đối với chỉ số về Thiết chế pháp lý, năm 2016 chỉ ở mức điểm 4,67 điểm, nay đã tăng lên 7,09 điểm. Con số đó có được là nhờ thời gian qua, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp những vấn đề liên quan đến pháp lý. Bản thân Hiệp hội doanh nghiệp cũng đã có nhiều nỗ lực, điển hình là thành lập được Trung tâm tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp , đây được xem như “người bảo trợ” pháp lý cho doanh nghiệp.

Sau 5 năm nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, Tuyên Quang từ một tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh thấp nhất, đến năm 2018 đã vươn lên đứng trong tốp khá cả nước, xếp thứ 34 trong 63 tỉnh, thành phố.              

 Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục