Tiếng việt | English

Phối hợp xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính

Ngày 18-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính giữa hai cơ quan.

Quang cảnh lễ ký kết

Theo quy chế phối hợp, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ tăng cường tham vấn ý kiến lẫn nhau trong quá trình đề xuất, xây dựng các đề án, văn bản pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các chương trình liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành.

Về phối hợp trong xây dựng chính phủ điện tử, hai bên cùng triển khai đề án: Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin "một cửa" điện tử Bộ Công Thương với cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, trong những năm qua, Văn phòng Chính phủ cùng Bộ Công Thương đã làm tốt các mặt công tác nêu trên. Nhưng trước yêu cầu mới của đất nước càng đòi hỏi sự phối hợp phải đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn. Việc ký quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương là tiền đề để nâng cao hiệu quả phối hợp, điều hành trong nhiều lĩnh vực hai đơn vị quản lý và thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục