Tiếng việt | English

Sở Tài nguyên và Môi trường: Từng bước hướng đến dịch vụ công mức độ 3

Tuyên Quang Xuân Mậu Tuất - Sở Tài nguyên và Môi trường là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt động của ngành. Qua đó phát huy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Từ năm 2015, sở đã chính thức triển khai hệ thống một cửa điện tử. Các tổ chức, cá nhân liên quan có thể nhắn tin, tra cứu thông tin về hồ sơ trên Internet để biết tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục của mình. Phần mềm này đem lại nhiều lợi ích thiết thực như nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho nhân viên, giảm nhân công cho công tác văn thư, lưu trữ và giảm chi phí văn phòng phẩm, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo theo dõi quá trình xử lý công việc của cán bộ thực thi nhiệm vụ được giao. Năm 2017, thông qua trang motcua.tnmttuyenquang.gov.vn, sở đã tiếp nhận 6.899 hồ sơ, giải quyết 6.447 hồ sơ, trong đó có 59% hồ sơ giải quyết trước hạn; 7,2% hồ sơ giải quyết đúng hạn. 


Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường
tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong tỉnh.

Thực hiện việc cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, sở đã tổ chức rà soát 100% các thủ tục hành chính, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành. Các thủ tục đều giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết. 

Ông Trần Văn Chiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành của cơ quan đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Hiện Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 82 thủ tục hành chính và mức độ 3 đối với 13 thủ tục hành chính của cơ quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 156/QĐ-UBND, ngày 24-5-2016. Đồng thời, công khai các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích; thành lập và công khai đường dây nóng, công bố số điện thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2017, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 31.002 lượt hồ sơ, trong đó có 30.860 lượt hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; 36 lượt hồ sơ lĩnh vực tài nguyên nước; 55 lượt hồ sơ lĩnh vực môi trường; 51 lượt hồ sơ thuộc lĩnh vực khoáng sản. Tất cả hồ sơ tiếp nhận được giải quyết đúng quy định, trong đó có hơn 60% hồ sơ hoàn thành trả trước thời gian quy định. Sau khi tiếp nhận, sở đã giải quyết các hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục hành chính với tinh thần trách nhiệm cao, không gây phiền hà, sách nhiễu cho các chủ sử dụng đất và các nhà đầu tư, nhất là thu hồi đất xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, dự án phát triển kinh tế, góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư, nâng cao nguồn thu ngân sách địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Nguyễn Đạt

Tin cùng chuyên mục