Thanh tra tỉnh tập trung cải cách thủ tục hành chính

- Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành, thời gian qua Thanh tra tỉnh cũng đã tích cực triển khai công tác CCHC trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước đi vào chiều sâu, tạo những chuyển biến tích cực.

Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: ngành Thanh tra luôn xác định, cải cách thể chế luôn được coi trọng trong tiến trình thực hiện công tác CCHC, do đó lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cập nhật văn bản chỉ đạo điều hành, tuyên truyền pháp luật về CCHC trên cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh. Trong năm 2021, Thanh tra đã ban hành Kế hoạch 14/KH-TTr ngày 20/01/2021 thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 28/01/2021 thực hiện lộ trình số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tính đến hết tháng 11-2021, ngành Thanh tra đã tiếp 2.381 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên là 1.529 lượt công dân, thủ trưởng các cơ quan tiếp 644 lượt người, ủy quyền tiếp 208 lượt công dân. Mặc dù số vụ việc và người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị rất nhiều nhưng việc giải quyết của bộ phận chức năng của ngành đều đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định. Tác phong, lề lối và thái độ của cán bộ tiếp dân cũng đã được nâng cao, tạo được sự tin tưởng, hài lòng từ phía công dân.

Một buổi tiếp dân tại Thanh tra tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Phó Chánh văn phòng Thanh tra tỉnh cho biết: ngoài việc tăng cường CCHC trong nội bộ ngành, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thanh tra tỉnh cũng thường xuyên lồng ghép nội dung CCHC vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Tùy vào điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thanh tra công vụ, việc thực hiện luân chuyển vị trí công tác, minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân cũng như tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

Là người công tác lâu năm trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đồng chí Phạm Ngọc Thanh, Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh cho biết, cốt lõi đầu tiên để làm tốt các nhiệm vụ công tác, nhất là thủ tục tiếp công dân là các cán bộ thanh tra phải am hiểu tường tận các quy định pháp luật về những lĩnh vực nhân dân đang quan tâm. Người cán bộ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có thái độ, cử chỉ lịch sự, đúng mực, nghiêm túc, tôn trọng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đặc biệt phải chú ý lắng nghe công dân trình bày, từ đó có những cách xử lý phù hợp với từng tình huống.

Trong năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 về công bố danh mục 24 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang (cấp tỉnh 09 TTHC; cấp huyện 08 TTHC; cấp xã 07 TTHC). Từ đó, ngành đã thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo đúng quy định. Đến nay, Thanh tra tỉnh cũng đã thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tỷ lệ cán bộ, công chức biết sử dụng tin học trong thực hiện nhiệm vụ đạt 100%.

Đồng chí Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra cho biết thêm: đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Thanh tra tỉnh thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành nhằm xác định tính phù hợp theo quy định của pháp luật; tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực ngành quản lý được thực hiện tại cơ quan. Đồng thời, tiếp tục công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành được thực hiện tại đơn vị do UBND tỉnh ban hành. Thời gian tới, ngành Thanh tra sẽ tiếp tục nâng cấp phần mềm Tiếp công dân quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường trang thiết bị máy móc, phương tiện làm việc góp phần tạo hiệu quả hơn trong quá trình làm việc…

Bài, ảnh: Lê Duy

Tin cùng chuyên mục