Tiếng việt | English

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Đúng kế hoạch và lộ trình

TQĐT - Sau hơn hai năm thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, tỉnh ta đã xây dựng và triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của
Sở tài nguyên và Môi trường nỗ lực đổi mới tác phong làm việc, tiếp công dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị khối đảng, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế khối đảng, đoàn thể giai đoạn 2015 - 2021 giảm tối thiểu 90 biên chế, đạt 10,03% với lộ trình cụ thể của từng năm. UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp đến năm 2021, mục tiêu tinh giản 1.667 biên chế viên chức sự nghiệp, đạt 10,2% tổng số biên chế sự nghiệp nhà nước giao năm 2015. 

Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã rà soát trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong từng năm của cơ quan, đơn vị.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản 613 biên chế công chức hành chính, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã và 29 biên chế công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi là 606 người, còn lại là thôi việc ngay do những nguyên nhân dôi dư do cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, không thể tiếp tục bố trí, sắp xếp được việc làm khác, chưa đạt trình độ đào tạo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, sức khỏe không đảm bảo.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, có phương án tinh giản biên chế đối với những đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và theo đúng phương châm đánh giá, phân loại đúng trình độ, năng lực của cán bộ, viên chức, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Xuân Huy (Yên Sơn) cho biết, từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã tinh giản 3 biên chế giáo viên do không đáp ứng yêu cầu công việc, có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, trong đó có 1 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. Năm học tới, nhà trường tiếp tục thực hiện tinh giản 1 biên chế theo đúng kế hoạch. 

Thực hiện lộ trình đến năm 2021, Ủy ban MTTQ tỉnh phải tinh giản 2 biên chế. Qua rà soát về trình độ chuyên môn, năng lực của cán bộ, công chức, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tinh giản 1 biên chế do trình độ chuyên môn không đạt chuẩn theo quy định nhưng không thể bố trí việc làm khác.

Theo ông Nguyễn Công Mịch, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện chính sách tinh giản biên chế thì vai trò của người đứng đầu rất quan trọng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần phải kiên quyết. Các cơ quan, đơn vị không nể nang mà cần phải khách quan, công tâm trong phân loại, đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, viên chức. 

Những kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế là cơ sở để tỉnh ta thuận lợi trong triển khai các nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.             

 Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục