Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở Hàm Yên: Tạo thuận lợi nhất cho công dân đến giao dịch

TQĐT - Thực hiện văn bản số 1022/UBND-NC, ngày 14-4-2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện, UBND huyện Hàm Yên áp dụng và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tiếp nhận 42.937 hồ sơ thủ tục hành chính với các lĩnh vực gồm: Đăng ký kinh doanh, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội, tài nguyên môi trường, tài chính kế hoạch, công chứng hộ tịch… Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,3%, còn lại là những hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.


Cán bộ Bộ phận một cửa của UBND huyện Hàm Yên hướng dẫn công dân tra cứu thông tin
về thủ tục hành chính trên máy tính trực tiếp tại nơi giao dịch.

Kể từ ngày 1-8, huyện Hàm Yên đã áp dụng và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở UBND huyện, UBND các xã Minh Dân, Minh Khương, Phù Lưu, Bình Xa, Đức Ninh và thị trấn Tân Yên. Đặc biệt, tất cả các phòng chuyên môn đều đã triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2008.

Ông Trịnh Quốc Sáng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cho biết, phần mềm một cửa liên thông là hệ thống tin học hóa việc luân chuyển, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, công khai bộ thủ tục hành chính, tình trạng giải quyết hồ sơ; người dân cũng có thể đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến qua phần mềm điện tử theo địa chỉ http://motcua.hamyen.org.vn, tra cứu thủ tục hồ sơ nhanh, chính xác. Huyện thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tư pháp và các lĩnh vực khác. Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, huyện thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai thủ tục đúng quy định, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện cho người dân, tổ chức.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của huyện bố trí tại tầng 1 trụ sở UBND huyện với diện tích trên 90 m2, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, phòng giao dịch được bố trí đầy đủ trang thiết bị như: Khu làm việc của công chức, viên chức, bàn ghế chờ của công dân, máy vi tính, máy lấy phiếu tự động cùng hệ thống tra cứu thông tin về thủ tục hành chính trên máy tính trực tiếp tại nơi giao dịch, hệ thống camera giám sát hoạt động giao dịch. Đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa được bố trí theo đúng trình độ chuyên môn, có năng lực.

Đến giao dịch tại bộ phận một cửa liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, ông Đỗ Xuân Tuyên, thôn 2 Thống Nhất, xã Yên Phú cho biết, các quy trình, hồ sơ thủ tục thời gian giải quyết ở đây đều thực hiện theo đúng quy định, các khoản phí và lệ phí đều được công khai, đội ngũ cán bộ hướng dẫn nhiệt tình nên ông thấy rất hài lòng.

Theo đánh giá chỉ số cải cách hành chính do UBND tỉnh phê duyệt và công bố thì chỉ số cải cách hành chính đối với công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện Hàm Yên năm 2015 đạt 88,5 điểm, xếp loại tốt. Trong thời gian tới, với những giải pháp tích cực trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến các xã, thị trấn sẽ góp phần không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ tổ chức, cá nhân. Đồng thời, xây dựng tác phong làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thu Hằng

Tin cùng chuyên mục