Tiếng việt | English

Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” cấp huyện: Đầu mối giải quyết thủ tục hành chính

TQĐT - Cho đến nay, 7/7 huyện, thành phố đã thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” cấp huyện để làm đầu mối tập trung tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính. Nhưng việc thực hiện theo cơ chế này vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Chưa đồng bộ

UBND huyện Sơn Dương có quyết định thành lập bộ phận “Một cửa” từ năm 2004 gồm 5 người. Trong đó có 1 cán bộ là phó chánh văn phòng trực tiếp phụ trách bộ phận này và 4 chuyên viên ở các phòng Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Địa chính. Nhiều năm qua, bộ phận “Một cửa” của huyện chỉ có một chuyên viên của Phòng Tư pháp làm việc. Thành lập hơn chục năm nhưng UBND huyện chưa có văn bản nào về việc kiện toàn, phân công lại công chức làm việc ở bộ phận “Một cửa” của huyện. Năm 2014, tranh thủ các nguồn vốn, huyện đã đầu tư xây dựng nơi làm việc mới của bộ phận “một cửa”. Tuy nhiên, sau khi đầu tư xong thì nơi làm việc mới vẫn chưa được sử dụng. Ông Đỗ Quang Minh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cho biết, Văn phòng HĐND và UBND huyện đang nghiên cứu, xem xét để tham mưu với lãnh đạo UBND huyện kiện toàn lại bộ phận “Một cửa” của huyện, bố trí đúng và đủ số công chức làm việc tại đó, đồng thời chuyển đến nơi làm việc mới.


Bộ phận một cửa huyện Chiêm Hóa giải quyết thủ tục hành chính về đất đai
cho nhân dân trong huyện.

UBND huyện Lâm Bình tuy đã có quyết định thành lập bộ phận “Một cửa”, nhưng đến nay cũng chưa bố trí được nơi làm việc. Bộ phận “Một cửa” tại UBND các huyện Nà Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn ban hành các quy chế hoạt động, trong đó quy định công chức làm việc theo chế độ trực luân phiên các ngày trong tuần đối với từng lĩnh vực. Bộ phận “Một cửa” UBND huyện Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang bố trí từ 4 - 5 người thường xuyên duy trì chế độ làm việc.

Do việc phân công chuyên viên theo ngày như trong quy chế, nên người dân đến liên hệ công việc tại bộ phận “Một cửa” ở một số huyện phải nắm được lịch trực. Nếu không đến đúng ngày trực của cán bộ thuộc lĩnh vực cần giải quyết thì phải đến tận phòng chuyên môn để được giải quyết. Qua báo cáo của bộ phận “Một cửa” các huyện, thành phố, lĩnh vực hiện đang được giải quyết nhiều nhất là tư pháp và đất đai. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2016, bộ phận “Một cửa” của huyện Nà Hang tiếp nhận trên 550 hồ sơ chứng thực, hộ tịch, 62 hồ sơ về lĩnh vực đất đai; bộ phận “Một cửa” của thành phố Tuyên Quang tiếp nhận 35 thủ tục về lĩnh vực tư pháp và 23 thủ tục về lĩnh vực đất đai... Hầu hết bộ phận “Một cửa” các huyện, thành phố đã bố trí chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường làm việc, nhưng hiện các thủ tục hành chính của người dân về lĩnh vực đất đai chủ yếu do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố tiếp nhận, giải quyết.

Tránh lãng phí nguồn lực

Tìm hiểu về nguyên nhân vì sao có huyện bố trí đủ cán bộ trực liên tục các ngày trong tuần theo đúng quy chế, nhưng có huyện không thể duy trì chế độ làm việc như vậy ở bộ phận “Một cửa” tại huyện Yên Sơn, ông Kim Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện cho biết, hiện nay chuyên viên làm việc tại bộ phận “Một cửa” của huyện vẫn chỉ là kiêm nhiệm, chưa phải là chuyên trách. Bởi vì nếu chuyên trách thì các phòng chuyên môn của UBND huyện lại thiếu người. Chuyên viên làm việc tại bộ phận “Một cửa” của huyện đang phải chịu sự quản lý của hai nơi là Văn phòng HĐND và UBND huyện và phòng chuyên môn. Cùng chung quan điểm, ông Phạm Minh Tân, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa cho biết, hiện nay phòng chỉ có 3 cán bộ, công chức. Anh Đặng Ngọc Sao được phân công làm việc tại bộ phận “Một cửa” huyện vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Ngoài giải quyết các thủ tục về hộ tịch, chứng thực, anh Sao còn phải phụ trách một số lĩnh vực khác của phòng. Có những ngày trực ở bộ phận “Một cửa” không phát sinh thủ tục, không có người dân đến giao dịch, nhưng có những ngày không phải lịch trực của anh Sao thì lại có đông người dân đến liên hệ giải quyết công việc. Vì thiếu nhân lực, nhất là các chuyên viên làm việc tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện chưa phải là biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện như quy định, nên họ vừa phải giải quyết công việc chuyên môn vừa phải kiêm nhiệm cả công việc của bộ phận “Một cửa”. Việc không thể duy trì lịch làm việc liên tục các ngày trong tuần ở tất cả các lĩnh vực đã khiến cho hoạt động của bộ phận “Một cửa” cấp huyện chưa thực sự trở thành đầu mối tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính. Cơ sở vật chất trang bị cho bộ phận “Một cửa” cũng thiếu sự đồng bộ và chưa được chú trọng đầu tư. Một số bộ phận “Một cửa” ở Yên Sơn, Chiêm Hóa chưa được trang cấp máy vi tính và một số thiết bị khác để làm việc. Bộ phận “Một cửa” huyện Sơn Dương mới được trang bị một máy vi tính; huyện Lâm Bình chưa có nơi làm việc...

Theo bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp, bộ phận “Một cửa” cấp huyện nếu hoạt động hiệu quả sẽ rất thuận lợi cho người dân. Bởi đây là nơi đầu mối tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân về lĩnh vực mà họ cần giải quyết. Để bộ phận “Một cửa” cấp huyện hoạt động hiệu quả cần đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Đây là cách để chuyên viên vừa giải quyết được công việc tại bộ phận “Một cửa”, vừa giải quyết được công việc chuyên môn được giao khác. Bên cạnh đó, bộ phận “Một cửa” cấp huyện cần phải thường xuyên được củng cố, giám sát và kiểm tra, đảm bảo thực hiện đúng các nội dung trong quy chế tổ chức, hoạt động, phối hợp. Có như vậy mới thực sự là “Một cửa” trong giải quyết các thủ tục hành chính.         

Bài ảnh: Dương Cầm

Tin cùng chuyên mục