Tiếng việt | English

UBND tỉnh họp bàn về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

TQĐT - Ngày 23-5, UBND tỉnh đã họp bàn về các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh.

Nội dung cuộc họp tập trung vào việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2020; Đề án “Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020”.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Mục tiêu giai đoạn 2016-2020, tỉnh tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải thiện thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện các chỉ số thành phần tăng bình quân 0,1 đến 1 điểm/năm, nâng dần vị trí xếp hạng của tỉnh nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành “Khá”. Phấn đấu đến năm 2020 số lượng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 1.400 doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư từ 50.000 đến 55.000 tỷ đồng. Trong đó, thời gian thẩm định hồ sơ, giải quyết các thủ tục đăng ký doanh nghiệp rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày; thời gian thẩm định, báo cáo đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trong thời hạn 20 ngày (rút ngắn 5 ngày); thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong thời hạn 20 ngày ( rút ngắn 10 ngày); thời gian hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế từ 10 ngày làm việc xuống còn 7 ngày…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, xây dựng các quy chế phối hợp, có cơ chế chung của tỉnh về công tác thanh tra, kiểm tra…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực cho rằng: cải cách hành chính là vấn đề quan trọng, vì vậy việc xây dựng các văn bản trên có ý nghĩa lớn đối với các hoạt động thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Qua thảo luận và tham gia của các đại biểu, tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh đề án và các chương trình, kế hoạch. Việc xây dựng các văn bản cần bám sát các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, các văn bản cần nêu rõ, lượng hóa về thời gian công việc. Nhiệm vụ và giải pháp cần có tính phân cấp, phân quyền. Rà soát quy chế phối hợp đảm bảo tính phối hợp cho đồng bộ, tính liên thông, tránh hiện tượng chồng chéo, đặc biệt trong công tác thanh tra, các cơ quan, đơn vị sớm xây dựng, đưa thông tin lên trang web để đảm bảo tính minh bạch, công khai.

Nhiệm vụ tiếp theo trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Việc xây dựng Chương trình hành động cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp. Thực hiện theo các nguyên tắc, bảo vệ tài sản doanh nghiệp; lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ; đảm bảo sự ổn định nhất quán, dễ dự báo và quyền bình đẳng cho doanh nghiệp. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1-7- 2016.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục