25 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

- Theo kết quả quan trắc của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), toàn tỉnh hiện có 25 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp IV (cấp nguy hiểm). Trong đó, nhiều nhất là huyện Chiêm Hóa với 6 xã; Na Hang, Hàm Yên, Sơn Dương mỗi huyện 4 xã; Yên Sơn 3 xã; huyện Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang mỗi địa phương 2 xã. Ngoài ra có 33 xã nằm trong khu vực có nguy cơ cháy cao.

Công nhân Công ty Lâm nghiệp Yên Sơn (Yên Sơn) thu dọn cây khô trên diện tích rừng giảm thiểu nguy cơ cháy.

Nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày gia tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là các rừng có nhiều tre, nứa, khi cháy tốc độ lan tràn lửa nhanh, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng chống, cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng, kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan rộng; tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống cháy rừng...                                                            

   Tin, ảnh: Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục