463 người có uy tín được cung cấp thông tin và tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Từ ngày 18-6 đến 23-6, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin và tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị có 463 đại biểu là người có uy tín của các huyện, thành phố.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Chiêm Hóa tham dự hội nghị.

Các đại biểu đã được thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Đại biểu cũng được tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục