Chiêm Hóa xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên khởi xướng, phát động việc học tập và làm theo các điển hình tiên tiến. Người chỉ rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Thấm nhuần tư tưởng của người, huyện Chiêm Hóa đã xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngày càng đi vào chiều sâu, và thực chất hơn...

Thi đua thực chất

Ông Lê Ánh Dương, thôn Đoàn Kết là một trong những điển hình tiên tiến của xã Trung Hòa trong 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM). Vừa qua, tại lễ công bố Quyết định công nhận xã Trung Hòa đạt chuẩn nông thôn mới, ông được UBND huyện khen thưởng. Với ngành nghề xây dựng, những năm qua, ông Dương đã ủng hộ cho các thôn trong xã hàng trăm m3 vật liệu xây dựng, vận chuyển 10.000 m3 đất để san lấp mặt bằng sân vận động của xã với tổng giá trị ước khoảng 125 triệu đồng. 

Đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn xác định xây dựng phong trào thi đua thực chất sẽ phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến là người thật, việc thật. Đảng ủy, UBND thực hiện theo đúng tôn chỉ, không “bệnh thành tích” trong thi đua, từ đánh giá, xếp loại đến khen thưởng đều phải đảm bảo thực chất. Đó là yếu tố quan trọng để nâng cao sức lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền đưa địa phương về đích NTM theo kế hoạch. 

Thời gian qua, để phong trào thi đua thực chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả, cấp ủy, người chủ trì các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ đề công tác hàng năm để tăng cường sự lãnh đạo trong tổ chức thực hiện. Cấp ủy, người chủ trì các cấp, đảng viên thực hiện nêu gương trong thực hiện các phong trào thi đua. 

Chị Triệu Thị Vân, Bí thư Đoàn xã Kiên Đài (ngoài cùng bên phải) được 
trưởng thành từ phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Các phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động và triển khai hiệu quả thi đua theo chuyên đề, gắn với những ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị của địa phương. Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của hệ thống Mặt trận; phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của các cấp Hội Nông dân; “5 không, 3 sạch” của tổ chức Hội Phụ nữ; phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của tổ chức Đoàn Thanh niên.

Ngành Y tế huyện thi đua thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hiện 12 điều Y đức. Ngành Giáo dục huyện với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. LLVT huyện với phong trào “Thi đua quyết thắng”; Công an huyện thi đua “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... Nhờ đó, xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, điển hình, có cách nghĩ, cách làm hay, sáng tạo, thực sự xứng đáng để thúc đẩy, cổ vũ mọi người học tập, noi theo. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 1.799 lao động tiên tiến, 249 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 346 tập thể, 706 cá nhân được các cấp khen thưởng. 

Biểu dương khen thưởng có trọng tâm, trọng điểm

Theo đồng chí Ma Phúc Hà, Bí thư Huyện ủy, đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ gương “người tốt việc tốt” trên mọi lĩnh vực. Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, người chủ trì các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác khảo sát, thẩm định, lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, hướng vào những cơ quan, đơn vị, địa phương còn nhiều khó khăn. Công tác biểu dương, khen thưởng có trọng tâm, trọng điểm. Công tác bồi dưỡng điển hình tiên tiến được triển khai với nhiều biện pháp: giao nhiệm vụ khó, phức tạp, việc khó, việc mới… Từ đó, các nhân tố vươn lên khẳng định mình, trưởng thành trong thực tiễn. Đồng thời, cấp ủy cơ sở chỉ đạo phát huy sức mạnh của các tổ Đảng dưới cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội để theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho điển hình tiên tiến phát huy thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chị Triệu Thị Vân, Bí thư Đoàn xã Kiên Đài là một trong những minh chứng về sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và hiệu quả của công tác bồi dưỡng điển hình tiên tiến. Từ 1 đoàn viên chi đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, chị đã được cấp ủy, chính quyền địa phương bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp Đảng. Sau đó, chị được Đảng ủy, UBND xã giao nhiệm vụ đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Chám. 6 năm qua, chị Vân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân yêu quý. Tháng 4-2021, chị vinh dự là nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu duy nhất trên cương vị chủ chốt thôn trẻ nhất tỉnh được UBND tỉnh khen thưởng tại Hội nghị biểu dương người uy tín, người đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu lần thứ I của tỉnh. Tháng 7-2021, chị thôi đảm nhiệm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Chám, xã Kiên Đài sau 5 năm gắn bó để đảm nhiệm chức danh Bí thư Đoàn xã. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện, thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo xây dựng phong trào thi đua trong các cấp, ngành thực chất; khen thưởng, biểu dương kịp thời. Cấp ủy, người chủ trì các cấp coi kết quả tổng kết thi đua, khen thưởng là một trong các tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị; nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu không chỉ biểu dương ở các hội nghị, ở các phương tiện thông tin đại chúng mà phải được tuyên truyền biểu dương đến các hội nghị thôn, tổ dân phố, trên hệ thống truyền thanh của thôn, tổ dân phố, để học tập làm theo.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục