Tiếng việt | English

Đảm bảo mỗi người dân có một mã số BHXH

- Khi người dân tham gia BHXH, BHYT sẽ được cấp một mã số BHXH duy nhất và mã số này gắn bó với họ suốt cuộc đời. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho cả người tham gia và cơ quan quản lý, giúp người dân thuận lợi trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến các chế độ BHXH, BHYT; giảm thiểu thẻ trùng và giảm thủ tục hành chính giữa cơ quan BHXH với người tham gia BHXH, BHYT… Chính vì vậy, việc cấp mã số BHXH được BHXH tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. 

Người dân được hướng dẫn các thông tin cấp mã số BHXH tại Phòng Tiếp nhận
 và trả kết quả thủ tục hành chính - BHXH tỉnh. 

Theo BHXH tỉnh, trước đây, việc cấp mã số BHXH được thực hiện theo nhiều cách. Còn hiện nay, theo quy trình, để bảo đảm chính xác, mỗi người có một mã số riêng duy nhất. Đây là mã số định danh, vì vậy, nếu người được tìm kiếm không trùng khớp với bộ thông tin định danh (sai 1 trong số các thông tin định danh như: Tên, tuổi, địa chỉ...), thì sẽ tiến hành xác minh lại. Việc xác minh có thể thông qua UBND cấp xã hoặc đơn vị sử dụng lao động. Trong suốt quá trình tham gia BHXH, mỗi người chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH và ngược lại, mỗi mã số BHXH chỉ được cấp duy nhất cho một người tham gia. Đặc biệt, khi đi khám, chữa bệnh nếu người dân không mang theo các giấy tờ cần thiết liên quan đến BHXH, BHYT, thì chỉ cần cung cấp mã số BHXH, đơn vị y tế có thể kiểm tra được những thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện đúng chế độ cho người dân.

Bà Phạm Thị Tuyết, cán bộ hưu ở tổ 27, phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) bày tỏ, qua kỳ trả lương bà được cán bộ bưu điện tuyên truyền về ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. Đó là,  khi đi khám chữa bệnh không cần phải mang thêm nhiều giấy tờ khác liên quan vì những thông tin về quá trình tham gia BHXH, BHYT... đã có đầy đủ trong mã số BHXH. Như vậy, việc cấp mã số BHXH rất thuận lợi cho người dân. 

Bên cạnh đó, để thực hiện nhắn tin cung cấp kịp thời các thông tin về BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã chỉ đạo phòng Quản lý thu và BHXH các huyện, thành phố phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng, đại lý để thu thập thông tin số điện thoại, số chứng minh nhân dân (CMND) của người tham gia BHXH, BHYT. Sau đó, cập nhật ngay thông tin của người tham gia vào phần mềm quản lý TST. Theo kế hoạch, BHXH tỉnh phấn đấu đến 31-12-2019, thu thập và cập nhật vào phần mềm quản lý TST cho 100% người tham gia BHXH, BHYT; 100% đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện; 50% các đối tượng còn lại; phấn đấu đến ngày 31-12-2020 thu thập bổ sung và cập nhật vào phần mềm quản lý đạt 100% số người tham gia BHXH, BHYT các đơn vị đang quản lý.

Để thực hiện hiệu quả việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, trong thời gian tới BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền đến người dân. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ cấp mã số BHXH. Qua đó, giúp người dân thuận lợi khi tra cứu các thông tin về quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT của mình; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị quản lý đối tượng khi giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động.      

   Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục