Tiếng việt | English

Hiệu quả Chương trình 30a ở Lâm Bình

- Từ khi có nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, nhiều người dân huyện Lâm Bình đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, năm 2016 số hộ nghèo toàn huyện là 4.455 hộ, chiếm 60,79%, đến hết năm 2019 đã giảm còn 2.750 hộ, chiếm 36,03%.

Năm 2019 với tổng nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình 30a là 44,3 tỷ đồng, cùng với sự ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, huyện đã đầu tư xây dựng 28 công trình với kinh phí trên 38 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất trên 5,8 tỷ đồng; hỗ trợ cho lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 412 triệu đồng.


Chương trình hỗ trợ dê sinh sản tại xã Xuân Lập (Lâm Bình).

Để giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, UBND xã Phúc Yên đã lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn vốn của tỉnh về hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong năm 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135 xã đã hỗ trợ cho 22 hộ nghèo, cận nghèo mua máy làm đất đa năng phục vụ sản xuất. Thực hiện Chương trình 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, xã đã triển khai hỗ trợ mua trâu, bò sinh sản cho các hộ nghèo. Theo đó, đã có 75 hộ nghèo được hỗ trợ mua trâu, bò; trong đó có 30 con trâu, 45 con bò. Kết quả, năm 2019, xã đã có 35 hộ vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 72%.

Ông Chẩu Văn Phủ, thôn Bản Tấng, xã Phúc Yên chia sẻ, là hộ nghèo của thôn, từ nguồn vốn Chương trình 30a, gia đình ông đã được hỗ trợ mua bò sinh sản. Sau một thời gian phát triển, có vốn ông tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi. Hiện gia đình tập trung phát triển chăn nuôi với 2 con trâu, hơn 30 con gà và 7 con lợn thịt, chăn nuôi cá. Đến cuối năm 2019, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo.
Xã Lăng Can là xã điển hình trong thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo của huyện. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 62%, đến nay giảm xuống còn 11% . Ông Ma Văn Trường, Bí thư Đảng ủy xã Lăng Can cho biết, từ nguồn vốn Chương trình 30a, năm 2019 xã đã hỗ trợ cho 24 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo mua máy làm đất. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 300 triệu đồng, trong đó chi phí Nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án là 194 triệu đồng, chi phí nhân dân đóng góp là 106 triệu đồng. Các hộ gia đình tham gia thực hiện Dự án sau khi nhận được máy đều rất phấn khởi vì việc làm đất thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo lịch thời vụ sản xuất trong năm. Đồng thời, giảm công lao động, góp phần tăng năng suất và sản lượng cây trồng. 

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Dưng, từ nguồn vốn của Chương trình 30a, các tuyến đường từ huyện đến xã, từ xã đến thôn cơ bản được thông suốt, bước đầu đáp ứng được nhu cầu đời sống của nhân dân trong huyện. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 28 triệu đồng/năm. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân trên 5%. 

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai, sử dụng nguồn vốn 30a có hiệu quả để đầu tư xây dựng hạ tầng điện, đường, trường, trạm theo đúng mục tiêu đề ra. Cùng với đó, lồng ghép Chương trình 30a với các nguồn vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả, giúp nhân dân giảm nghèo bền vững.                   

 Bài, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục