Họp đánh giá, rút kinh nghiệm Đại hội điểm Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước

- Sáng 25-2, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023- 2028. Đây là đơn vị được Công đoàn Viên chức tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Ngay sau đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh đã họp với các đồng chí chủ tịch các công đoàn cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội. Theo đánh giá, nội dung, chương trình Đại hội đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Văn kiện Đại hội Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung đánh giá bám sát tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ; công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, bảo đảm cơ cấu, coi trọng tiêu chuẩn; nghi thức đại hội nghiêm trang; công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban Bầu cử đã bám sát chương trình, quy chế đại hội, thực hiện cơ bản đảm bảo thời gian, nội dung đề ra. Đại hội nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ, tập trung thảo luận và thống nhất cao các văn kiện trình đại hội; đồng thời tham gia các ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước gồm 7 đồng chí, bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI. 

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới.

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục