Tiếng việt | English

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

- Ngày 23-5, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Buổi lễ được truyền hình trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trong cả nước.


Cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh diễu hành trên các tuyến đường.

Ngày 23-5, BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Buổi lễ được truyền hình trực tuyến tới 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Với chủ đề “Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, gắn với các nội dung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH. Trong đó, nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, nhằm truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, người lao động tại khu vực phi chính thức.

Các hình thức tuyên truyền khác được áp dụng gồm treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, phướn, tranh cổ động với nội dung chuyển tải các thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHXH tự nguyện, với mục tiêu hướng tới đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Ngay sau buổi Lễ ra quân, BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tổ chức diễu hành tại các tuyến đường chính của TP Tuyên Quang.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục