Tiếng việt | English

Trao bò giống, tạo sinh kế thoát nghèo tại xã Kiên Đài

- Ngày 21-10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức bàn giao bò sinh sản và hướng dẫn chăn nuôi cho 26 hộ nghèo, cận nghèo tại xã Kiên Đài (Chiêm Hóa).


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp trao bò đến từng hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng dự án.

Đây là chương trình thuộc dự án "Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi bò cái sinh sản, tạo sinh kế để hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo" được triển khai tại xã Kiên Đài do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quản lý; đơn vị thực hiện là Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự án được triển khai thực hiện trong vòng 3 năm, với hình thức cho hộ gia đình vay vốn không tính lãi suất để mua 1 con bò cái giống đảm bảo tiêu chuẩn từ 12 tháng tuổi trở lên, mức vay là 15 triệu đồng/1 con bò cái giống cho 1 hộ. Sau thời gian 2 năm thu hồi 50% vốn để tiếp tục quay đầu vốn cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vay, kết thúc dự án thu hồi 50% vốn còn lại.


Người nghèo xã Kiên Đài phấn khởi trong buổi giao nhận bò.

Trước khi nhận bò, các hộ đã được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, nuôi, quản lý bò sinh sản. Đây là nguồn hỗ trợ, động viên hộ nghèo, cận nghèo xã Kiên Đài tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục