Trên 180 cán bộ Công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

- Ngày 22-10, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021. Tham gia có trên 180 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT; trưởng ban, tổ trưởng Nữ công và kế toán công đoàn cơ sở; ủy viên BCH, ủy viên UBKT, ủy viên Ban Nữ công Công đoàn viên chức.

Các học viên dự hội nghị tập huấn.

Tham gia có trên 180 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm UBKT; trưởng ban, tổ trưởng Nữ công và kế toán công đoàn cơ sở; ủy viên BCH, ủy viên UBKT, ủy viên Ban Nữ công Công đoàn viên chức.

Các học viên được quán triệt một số nội dung: Hướng dẫn hoạt động Công đoàn cơ sở và Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử BCH, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội; công tác truyền thông công đoàn, triển khai các hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ”; công tác quản lý tài chính của công đoàn cơ sở…

Qua tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong tổ chức công đoàn, thực hiện các giải pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tin, ảnh: Phạm Huyền

Tin cùng chuyên mục