Xã Minh Khương được hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và xây dựng đường giao thông nông thôn

- Sáng ngày 14-5, tại xã Minh Khương (Hàm Yên), Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức Chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo và hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn cho xã. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh; Hội LHPN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy Hàm Yên và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn cho xã Minh Khương (Hàm Yên).

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng; LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ kinh phí 500 triệu đồng xây dựng đường giao thông nông thôn cho huyện Hàm Yên. Trong đó hỗ trợ cho xã Minh Khương 400 triệu đồng và 100 triệu đồng cho xã Yên Phú. Nguồn kinh phí hỗ trợ do đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh ủng hộ để hỗ trợ xã xây dựng các công trình đường bê tông nông thôn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo xã Minh Khương (Hàm Yên).

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức đắp lề đường bê tông thôn Minh Hà, xã Minh Khương (Hàm Yên).

Tại chương trình đã huy động trên 150 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia giúp di chuyển nhà ở tạm để lấy mặt bằng xây dựng nhà ở cho hộ ngheo ông La Văn Khế, trồng 1 km hoa đường giao thông nông thôn tại thôn Xít Xa; đắp 1km lề đường bê tông cùng nhân dân thôn Minh Hà, Xã Minh Khương.

Tin, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục