Yên Sơn tập huấn nghiệp vụ cho trên 1.400 cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

- Từ ngày 1-6 đến 26-7, Ban Dân vận Huyện ủy Yên Sơn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 26 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 1.400 cán bộ trong Ban Thường trực MTTQ, Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn, trưởng Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo cụm xã tại Tân Long.

Đội ngũ cán bộ được tập huấn 6 chuyên đề gắn với nội dung của Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 23-5-2021 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Trọng tâm là: Chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; công tác giám sát và phản biện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và huyện Yên Sơn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.

Lớp tập huấn nhằm thay đổi nhận thức đội ngũ cán bộ từ cơ sở đến thôn, tổ dân phố; thay đổi tác phong, lề lối làm việc, tính chủ động trong lãnh đạo công tác dân vận. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án 02 trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục