Tiếng việt | English

100% học sinh lớp 1 học 2 buổi mỗi ngày từ năm học 2020

Tất cả học sinh tiểu học phải được học 2 buổi/ngày với thời lượng mỗi ngày không quá 7 tiết học, mỗi tiết học không quá 35 phút.

(Ảnh: Minh Sơn/TTXVN)

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đang là một thách thức lớn đối với một số địa phương có tỷ lệ phòng học/lớp thấp, tỷ lệ giáo viên/lớp chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để thực hiện được quy định của chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó ưu tiên việc cân đối quỹ đất, kinh phí để mỗi năm thực hiện dứt điểm việc dạy học 2 buổi/ngày cho một khối lớp theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc này được thực hiện bắt đầu từ khối lớp 1 với mục tiêu có 100% số học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày vào năm học 2020-2021. Lộ trình ở các năm học tiếp theo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh lớp 2, 3,4 và 5.

Theo Vietnam+

Tin cùng chuyên mục