Hơn 100.000 giáo viên mầm non không có thu nhập đang chờ hỗ trợ

Bộ GD&ĐT cho biết, từ tháng 5/2021 đến nay, trên 28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng hoạt động và hơn 100.000 giáo viên không có thu nhập.

Nhiều cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng để hoạt động phòng chống dịch.

28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng

Từ tháng 5/2021 đến nay, trên 28.500 cơ sở giáo dục mầm non phải tạm dừng để hoạt động phòng chống dịch, trong đó hơn 20.000 cơ sở đã phải dừng hoạt động từ 3 đến 6 tháng (khoảng 7.900 trường và hơn 12.000 cơ sở tư thục).

Trường học đóng cửa dẫn đến hơn 100.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không có thu nhập, hầu hết không có thu nhập trong hơn 6 tháng.

101.845 cán bộ giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ do chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, thời gian nghỉ của trẻ mầm non kéo dài làm ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non và việc chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Một bộ phận trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ dân tộc thiểu số (không được ăn trưa tại trường), trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ em là con công nhân mất việc làm... nguy cơ chậm phát triển.

Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong thời gian dài không có doanh thu, đời sống giáo viên hết sức khó khăn, nhiều giáo viên phải chuyển sang các công việc khác. Nhiều trường mầm non ngoài công lập phải giải thể, đóng cửa trường, đối mặt với nguy cơ vỡ nợ về tài chính.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, các địa phương đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực với nhiều giải pháp tích cực để duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Kết quả, cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 713/713 đơn vị cấp huyện (100%) duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 99,94% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

Chính phủ quyết nghị hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập 

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ngoài công lập, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nghị quyết nêu rõ, hỗ trợ một lần mức 3.700.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục