Tiếng việt | English

Khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập

- Vừa qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã phỏng vấn bà Trần Hồng Lương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang về tình hình và các chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Hồng Lương

Phóng viên: Hiện nay, thành phố Tuyên Quang là một trong những địa bàn có số cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhiều nhất tỉnh. Xin bà cho biết, thành phố đã có những chính sách hỗ trợ cụ thể hoặc tạo điều kiện như thế nào? Các trường mầm non trên đã đảm bảo các tiêu chí về loại hình, quy mô, tiêu chuẩn chưa?

Bà Trần Hồng Lương: Việc xây dựng các cơ sở giáo dục ngoài công lập luôn được UBND thành phố quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư xây dựng; đặc biệt chú trọng mở rộng quy mô cơ sở giáo dục mầm non tư thục đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố. Năm 2019, thành phố cho phép thành lập và hoạt động giáo dục 1 trường mầm non ngoài công lập; 2 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập. Như vậy, đến nay, thành phố có 3 trường mầm non ngoài công lập và 6 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với tổng số 783 trẻ tham gia học, góp phần giảm tải số trẻ ở các nhóm/lớp trong các trường công lập.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố thường xuyên quan tâm, hướng dẫn hỗ trợ việc thực hiện các quy định về chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, tạo điều kiện để các cơ sở được tham gia các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn và các hoạt động khác cùng các trường công lập. Hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các độ tuổi, giúp các cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Từ đó, giúp cha mẹ trẻ thêm tin tưởng để gửi con ở các trường, nhóm trẻ tư thục.


Một giờ học kỹ năng vận động của cô và trò Trường Mầm non tư thục Ban Mai Xanh (TP Tuyên Quang).

Hiện tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố đảm bảo các tiêu chí về loại hình, quy mô, tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phóng viên: Từ ngày 15-8-2019, Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành, UBND thành phố đã chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết cụ thể như thế nào để tiếp tục khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển?

Bà Trần Hồng Lương: UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn, các tổ chức chính trị-xã hội, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố tuyên truyền về Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND đến các tổ chức, cá nhân và người dân.


Hoạt động ngoại khóa tại Trường Mầm non Pony Academi (TP Tuyên Quang).

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố triển khai Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND tới 100% cán bộ, giáo viên của các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn; chỉ đạo hiệu trưởng các nhà trường tổ chức tuyên truyền đến 100% cha mẹ học sinh trong các hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2019-2020. 

Hiện tại, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đang hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Thực hiện: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục