Tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh

- Ngày 8 đến 10-6, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ năm 2023. Tham gia tập huấn có gần 170 học viên là cán bộ chủ chốt các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh.

 Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh thông tin 13 chuyên đề về thực trạng, giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nghề; chuyển đổi số trong nông nghiệp; ứng dụng công nghệ 4.0; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động vay vốn ủy thác; phát huy vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới...

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh cấc cấp trong công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tham gia tư vấn nghề và việc làm đối với lao động nông thôn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục