Tập huấn công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập

- Ngày 23-9, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Tham gia tập huấn gồm các chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký hội khuyến học các huyện, thành phố; cán bộ khuyến học các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên được quán triệt Quyết định 1373/QĐ-TTg, ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 387/QĐ-TTg, ngày 25-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, giai đoạn 2021-2030”; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập” giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch số 225/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng xã hội học tập và Kế hoạch số 108/KH-UBND của UBND tỉnh về xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030…

Thông qua tập huấn giúp cán bộ khuyến học các cấp nắm vững các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021-2030 để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục