Tiếng việt | English

Hợp tác giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Trung tâm Nghiên cứu kháng kháng sinh - Viện Truyền nhiễm quốc gia (Nhật Bản) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển hệ thống giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam.

Theo đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh sẽ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kháng kháng sinh - Viện Truyền nhiễm quốc gia (Nhật Bản) để phát triển hệ thống giám sát kháng kháng sinh tại Việt Nam. Mục tiêu chính của chương trình hợp tác này là xây dựng cấu trúc giám sát bền vững thông qua phát triển một mô đun phần mềm và khung hợp tác, hướng tới việc tạo ra báo cáo quốc gia về kháng kháng sinh và cung cấp thông tin phản hồi cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Việt Nam.

Hiện Việt Nam đang thiết lập một mạng lưới giám sát kháng kháng sinh và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về kháng kháng sinh. Sự hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu kháng kháng sinh - Viện Truyền nhiễm quốc gia (Nhật Bản) và các tổ chức liên quan khác sẽ hỗ trợ Việt Nam cải thiện hệ thống giám sát, hướng tới đạt được cơ sở dữ liệu quốc gia về kháng kháng sinh, đồng thời giúp các bệnh viện nâng cao công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

Theo Hanoimoi

Tin cùng chuyên mục