Tiếng việt | English

Tiêm chủng vắcxin để chủ động chống lại các bệnh truyền nhiễm

Tiêm chủng là việc sử dụng vắcxin nhằm kích thích cơ thể sinh ra miễn dịch chủ động, đặc hiệu để chống lại bệnh truyền nhiễm.

Tin cùng chuyên mục