Tiếng việt | English

5 mức tiền ăn đối với HLV, VĐV thể thao trong Quân đội

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 164/2019/TT-BQP quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội.


 Ảnh minh họa - Internet

Đối tượng áp dụng gồm: Huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao thuộc Quân đội quản lý; huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bắn súng quân dụng Quân đội và cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Có 5 mức tiền ăn và tiền thuốc bổ, với mức cao nhất là 115.000 đồng/người/ngày tiền ăn và 23.000 đồng/người/ngày tiền thuốc. Mức thấp nhất là 78.000 đồng/người/ngày tiền ăn, tùy theo thứ hạng, đẳng cấp.

Đối tượng áp dụng quy định này trong cùng một thời gian được hưởng nhiều mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thì chỉ được hưởng một mức tiền ăn, tiền thuốc bổ cao nhất. Riêng huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tham gia đội tuyển quốc gia vẫn được bảo đảm mức tiền ăn và tiền thuốc bổ thường xuyên quy định tại Thông tư này.

Đối với huấn luyện viên, vận động viên bị chấn thương, trong thời gian điều trị và khi điều trị lành vết thương trở lại luyện tập được hưởng mức tiền ăn, tiền thuốc bổ như trước khi bị chấn thương; trường hợp thi đấu trở lại, nhưng không giữ được hạng, đẳng cấp thì theo điều kiện cụ thể Tổng Tham mưu trưởng xem xét, quyết định mức tiền ăn, tiền thuốc bổ đối với huấn luyện viên, vận động viên (nhưng không được cao hơn mức tiền ăn, tiền thuốc bổ trước khi bị chấn thương).

Tiêu chuẩn tiền thuốc bổ chỉ áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên; không áp dụng tiêu chuẩn tiền thuốc bổ đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy thể dục, thể thao ở các học viện, nhà trường trong Quân đội và Trung tâm huấn luyện Miếu Môn thuộc Cục Quân huấn Bộ Tổng Tham mưu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2019.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục