Tiếng việt | English

Đề xuất thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mục đích thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động cơ quan, tổ chức, cơ sở và cá nhân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” theo quy định của pháp luật. Góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; chống các biểu hiện cửa quyền, tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cơ sở và cá nhân.

Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy khi làm việc tại cơ quan hoặc đến làm việc với các cơ quan, tổ chức, cơ sở và cá nhân phải chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, phải có công văn hoặc giấy giới thiệu công tác của đơn vị.

Những hành vi bị cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy là: Lợi dụng danh nghĩa công tác để sách nhiễu, gây phiền hà, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cơ sở và cá nhân. Nhận tiền, quà biếu hoặc các lợi ích khác để giải quyết thủ tục về phòng cháy và chữa cháy. Tự ý đặt ra các thủ tục, giấy tờ hoặc thu thêm các khoản phí, lệ phí ngoài quy định. Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhà riêng hoặc tại địa điểm khác ngoài địa điểm quy định.

Những nội dung đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho nhân dân biết

Dự thảo nêu rõ, đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân biết về: Thủ tục, thời gian thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình xây dựng và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; thủ tục và thời gian cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; thủ tục và thời gian cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời thông báo về thủ tục, lệ phí và thời gian kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thủ tục và thời gian cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy. Thủ tục và thời hạn cấp giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Hình thức thông báo gồm: Niêm yết tại nơi tiếp công dân của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Thông báo tại các cuộc họp của nhân dân, cơ quan, tổ chức, cơ sở. Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy (nếu có).

Dự thảo cũng đề xuất những việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến là: Biện pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phương án, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nơi cư trú, nơi làm việc. Việc thành lập và phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đề nghị biểu dương khen thưởng cơ quan, tổ chức, cơ sở, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục