Tiếng việt | English

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

- Trong thời gian qua, nhiều cử tri và nhân dân có ý kiến về việc nâng mức hỗ trợ cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, những kiến nghị này không phù hợp với quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24-4-2019 của Chính phủ. HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 1-8-2019 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 1-8-2019 quy định về vấn đề này. Báo Tuyên Quang đăng toàn văn Nghị định này.

Tin cùng chuyên mục