Quy định trách nhiệm trong công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất của chủ tịch UBND tỉnh, huyện, thành phố

- Ngày 25-8-2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra Quyết định số 16/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp dân định kỳ, đột xuất của chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 24/10/2023. Ảnh: Việt Hòa

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ tổ chức công tác tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất bằng các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm quyết định cơ quan, tổ chức, cá nhân và thời gian tiếp công dân định kỳ; việc tiếp công dân đột xuất và thời gian tiếp công dân đột xuất theo báo cáo của Trưởng Ban tiếp công dân đối với các trường hợp quy định tại khoản 3, điều 18 Luật Tiếp công dân.

Chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp dân tỉnh thực hiện việc tham mưu hình thức tiếp công dân, xếp lịch tiếp và thông báo lịch tiếp công dân. Việc xếp lịch tiếp công dân được thực hiện theo thứ tự đăng ký cho đến hết danh sách.

Sau thời gian tiếp công dân chậm nhất 5 ngày kể từ ngày tiếp công dân Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và gửi cho các cơ quan tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với cấp huyện, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND cấp huyện cũng được quy định rõ tại quyết định này.

Toàn văn Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND

P.V

Tin cùng chuyên mục