Tiếng việt | English

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp

- Ngày 11/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2508/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các khu đô thị, khu vực tập trung đông người, khu công nghiệp

Tin cùng chuyên mục